™Lightarian – לייטריאן – תוכניות חניכה

להעצמת כח האור בחייך דרך יצירת חיבורים אנרגטיים למלאכים ולמסטרים נעלים עבודת מרכז הלייטריאן העולמי נועדה לקדם את הריפוי האישי ולהאיץ את ההתפתחות הרוחנית, הכל על מנת לתרום לתהליך הטרנספורמציה האנושית הגלובלית. מכון הלייטריאן לטרנספורמציה גלובלית ואנושית הוקם בשנת 1997 באריזונה, ארה"ב כבית ספר להעברת חניכות רוחניות עוצמתיות ויעילות אך פשוטות, שיוצרות חיבור עם מישורי …

™Lightarian Rays – קרני לייטריאן

קרני הלייטריאן הן סדרה של מדיטציות חניכה מודרכות המאיצות את הטרנספורמציה הרוחנית בחמשת התחומים החיוניים של העצמה, ניקוי, ריפוי, הפעלה והגשמה. בכל קרן נוצר חיבור אנרגטי קבוע וזמין בינך לבין אחד מחמשת המסטרים הנעלים האחראים על הקרניים. כל חניכה מפעילה תהליך אישי של עיבוד אנרגטי בצ'קרות, בגופים האנרגטיים ובגוף הפיזי, שיוצר טרנספורמציה רוחנית, מנטלית, רגשית …

חיבור לשרפים – ™Lightarian Purification Rings

מעגלי טיהור – סדרת חניכות מתקדמת לאנרגיות השרפים Lightarian Purification RingsTM ששת מעגלי הטיהור של הלייטריאן, נועדו ליצור חיבורים מיוחדים במינם ביננו לבין הרמה המלאכית הנעלה ביותר, רמת השרפים. החיבורים שנוצרים עם מספר קבוצות שרפים שונות, מסייעים בטיהור אנרגטי ברמה עמוקה ביותר ובהרחבת היכולות והעוצמה הרוחנית של המקבל. מעגלי הטיהור התקבלו בהשראת השרפים על מנת …

Human Design – עיצוב אנושי

שיטה מהפכנית לגילוי ה'אני האמיתי שלי' בעצם הבנת העיצוב האישי שלך ויישום המידע בהתנהלות היומיום, יש את הכוח לשפר את חייך באופן משמעותי! עיצוב אנושי הוא שיטה עדכנית שמגדירה מפה אישית המהווה כלי להבנת המבנה האישי של כל אחד ואחד. השיטה מתבססת על סינתזה של מספר שיטות עתיקות – אסטרולוגיה מערבית וסינית, האי צ'ינג הסיני …