™Lightarian – לייטריאן – תוכניות חניכה

להעצמת כח האור בחייך דרך יצירת חיבורים אנרגטיים למלאכים ולמסטרים נעלים

עבודת מרכז הלייטריאן העולמי נועדה לקדם את הריפוי האישי ולהאיץ את ההתפתחות הרוחנית, הכל על מנת לתרום לתהליך הטרנספורמציה האנושית הגלובלית.

מכון הלייטריאן לטרנספורמציה גלובלית ואנושית הוקם בשנת 1997 באריזונה, ארה"ב כבית ספר להעברת חניכות רוחניות עוצמתיות ויעילות אך פשוטות, שיוצרות חיבור עם מישורי המלאכים והמסטרים הנעלים. חניכות אילו מתוקשרות מהרמות הרוחניות הגבוהות ביותר והוענקו לבני האדם במטרה לתמוך בטרנספורמציה הרוחנית המתרחשת בכדה"א בתקופה זו. במהלך הזמן, החיבורים האנרגטיים עם המלאכים והמסטרים הנעלים ישביחו ויאיצו את תהליכי הריפוי האישי וההתפתחות הרוחנית שלך באופן מיוחד במינו. מורים ותלמידים ברחבי העולם תיארו אותם כמדהימים ומשני חיים.

המרכז הישראלי ללייטריאן הוקם ב-1999 ע"י ג'ודי גרניט בחסות מכון הלייטריאן בארה"ב והוא הנציגות הרשמית של "מכון הלייטריאן לטרנספורמציה אנושית וגלובלית' בארץ.

תוכניות החניכה של הלייטריאן הן אמצעים יעילים ופשוטים להגברת התדר ולהאצת ההתפתחות הרוחנית שעוזרת מאד להתמודד בשינוים המתרחשים היום בעולם בכלל ובארץ בפרט. הפצת חניכות אילו מסייעת להגברת האור ועליית התדר הרוחני בארץ.

בתקופה זו, מתרחשת התעוררות עצומה במודעות האנושית בעולם כולו וחניכות הלייטריאן הן אמצעי פשוט ויעיל לסייע לכל אחד להגיע להעצמה אישית ולגלם את מלוא הפוטנציאל הרוחני והאנרגטי שלו. החניכות מסייעות לנו להתקדם מהר יותר לאורך נתיבנו האישי ולהגיע למצב של לחיות מתוך האני הגבוה שלנו בגוף הפיזי. (מצב שנקרא 'עליה' – ascension במונחי הלייטראין.)

בכל החניכות נוצר חיבור עם ישות רוחנית מסוימת, מלאך, מסטר נעלה או שרף. החיבור יוצר קשר זמין ונוכחות מוחשית מאד לאותה הישות. כמו חבר טוב, הישות מתייצבת לעזרתנו מתי שנבקש, אם לטיפול, מדיטציה, שמירה וכו'. זה בנוסף לעבודה האנרגטית שמתרחשת ברקע האנרגטי שלנו.

תוכניות החניכה של לייטריאן

כיום, קיימות 4 תוכניות לייטריאן שונות כאשר בכל חניכה, נוצר חיבור אישי ועוצמתי בין החניכ/ה לבין ישות רוחנית גבוהה אחרת שיוצרת תהליכים שונים ומביאה איכויות שונות החיוניות לתהליך ההתפתחות הרוחנית.

תוכניות החניכה של לייטריאן הן:

לפרטים – צור קשר